R O M Â N I A
UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
BIN VASILESCU BOGDAN

Licenţa de funcţionare nr. 3114/2720/17.12.2013