Despre notar și activitatea notarială

Definiție: Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale și consultații juridice notariale, în condițiile legii nr. 36/1995.

Notarul public este investit să îndeplinească servicii pentru public și are statutul unei funcții autonome.

Notarul public îndeplinește următoarele acte notariale:
·  redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților;
·  autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, la cerința parții sau a avocatului;
·  procedura succesorală notarială;
·  certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
·  legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnatură, precum și a sigiliilor;
·  darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părțti;
·  primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți;
·  actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor;
·  legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
·  efectuarea și legalizarea traducerilor;
·  eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit;
·  orice alte operațiuni prevăzute de lege.

În circumscripția unei judecătorii pot funcționa unul sau mai multe birouri de notari publici. Numărul notarilor publici și al birourilor în care aceștia își desfășoară activitatea se stabilește de Ministrul Justiției, la propunerea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici.

Profesia de notar este reglementata de Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale cu modificarile si completarile ulterioare.